Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności PCPR oraz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w 2019 roku obchodziło jubileusz 20 lecia swojej działalności. Z tej okazji oraz z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło sie uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami tut. Centrum.W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele Powiatu w osobach: Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, Pan Marek Kudła – Wicestarosta, Pan Władysław Maciupa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Pani Agnieszka Paryga – Skarbnik Powiatu. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Ryszard Gołębiowski- Radny Powiatu, Pan Jan Semków – Radny Powiatu oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki i Wiceprezes Pani Barbara Godzień.

Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, która przybliżyła zebranym historię i najważniejsze wydarzenia z działalności Jednostki. Zwróciła uwagę m.in. na specyfikę pracy służb pomocy społecznej, dużej odpowiedzialności spoczywajacej na pracownikach w związku z realizacją zadań oraz wykazanie się umiejętnościami niesienia pomocy osobom jej potrzebujacym . Głos zabrał również Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, który podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy w realizację zadań, za udzielanie wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi, za duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy. Podkreślił również, że pomoc społeczna jest tą dziedziną, która znacząco wspomaga prawidłowe funkcjonowanie społeczności lokalnej. Zwrócił uwagę na szczególne predyspozycje pracowników pomocy społecznej, które są nieodzowne przy realizacji tak odpowiedzialnych zadań. W słowach podziękowania Pan Satrosta wyraził zadowolenie ze sposobu realizacji przez Jednostkę dużego zakresu zadań. Pan Władysław Maciupa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w swojej wypowiedzi podkreślił , że praca, którą wykonują pracownicy jest trudna i angażująca, ale też dająca dużą satysfakcję. Podziękował wszystkim pracownikom za codzienny trud wykonywany na rzecz potrzebujących, za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki podziękował za dobrą,długoletnią współpracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z samorządem Powiatu oraz Jednostką. Takie, podwójne święto było znakomitą okazją, żeby podziękować pracownikom PCPR za ciężką i odpowiedzialną pracę. Z okazji święta i jubileuszu przygotowano również okazały tort, którym poczęstowano wszystkich obecnych na uroczystości.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Za udział w naszym święcie oraz przygotowanie wspaniałego występu dziękują: Dyrektor PCPR z pracownikami, kierownictwu, terapeutom oraz uczestnikom Warsztatu.

Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności PCPR oraz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego
Skip to content