Author: admin

Informacja

Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2023 roku opublikowanej w MP z 2023 poz. 1461 uchwalony został rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku. Źródłem finansowania w roku 2024

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski Programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje  osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (do 16 roku życia) lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Powiatu Przemyskiego do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych

Skip to content