INFORMACJA

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje bezpłatną pomoc osobom, które doświadczyły kryzysu psychicznego i nie mogą wrócić do dotychczasowej pracy, albo dla których praca ta jest  zbyt dużym obciążeniem dla organizmu. W ramach tej pomocy osoby po kryzysie psychicznym mogą się przekwalifikować i znaleźć nową pracę. Oferta PFRON realizowana jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku można zdobyć nowy zawód dostosowany do możliwości zdrowotnych, polepszając stan zdrowia poprzez korzystanie z oferowanej w ośrodku rehabilitacji. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu można odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi będą zapraszani na wspólny weekend połączony z zajęciami.

W Ośrodku można zdobyć nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych, polepszyć swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów.
Na zakończenie zespół ekspertów pomaga w znalezieniu pracy.

Szczegółowe informacje: ork@pfron.org.pl, tel. (22)50 55 600 oraz 532 433 72

INFORMACJA
Skip to content