Spotkanie opłatkowe

W dniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego, uczestników terapii zajęciowej oraz ich rodziców i opiekunów w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu od 2003 r. W ramach uroczystego spotkania uczestnicy Warsztatu zaprezentowali piękny, przygotowany na wysokim poziomie występ jasełkowy.  Zarówno inscenizacja jak i niecodzienne stroje artystów były wykonane w pracowniach tut. Warsztatu przez jego uczestników pod profesjonalnym okiem terapeutów zajęciowych pracujących w Warsztacie. Ponad godzinne przedstawienie wzbudziło wielki aplauz widowni zarówno dorosłej jak i dzieci. Aktorzy z wielkim przejęciem, zaangażowaniem i wdziękiem odtwarzali swoje role, wykazując się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi, dostarczając widzom wielu wrażeń i wzruszeń. Oklaskom, pochwałom i gratulacjom składanym występującym niepełnosprawnym artystom nie było końca.

Za tak wspaniały występ oraz trud włożony w jego przygotowanie w imieniu własnym oraz widzów podziękowała P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Podkreśliła, iż takie chwile wzmacniają serdeczne relacje wśród rodzin, stanowią również wspaniałą okazję do integracji osób niepełnosprawnych z rodzinami i środowiskiem m.in. rodzicielstwa zastępczego.  W swoim wystąpieniu P. Dyrektor kierując się obecnością na Sali osób, które po raz pierwszy były w siedzibie Warsztatu przestawiła krótki rys dotyczący jego wieloletniej  działalności, osiągniętych sukcesów w tym artystycznych zarówno w środowisku lokalnym jak i krajowym oraz pożyczyła dalszej tak wartościowej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Za umożliwienie przeżycia pięknych chwil Dyrektor PCPR podziękowała organizatorom spotkania tj. Panu Andrzejowi Beresteckiemu – Prezesowi Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, P. Waldemarowi Maciuła – p.o. Kierownika WTZ,  całemu personelowi i wszystkim uczestnikom oraz rodzinom zastępczym, które przygotowały poczęstunek.

Spotkanie opłatkowe
Skip to content