OGŁOSZENIE

Przypominamy o możliwości uczestnictwa w projekcie finansowanym ze środków PFRON, w ramach którego oferowana jest bezpłatna pomoc osobom, które wskutek choroby lub wypadku utraciły możliwość pracy w dotychczasowym zawodzie. Oferta PFRON realizowana jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku można zdobyć nowy zawód dostosowany do możliwości zdrowotnych osoby niepełnosprawnej oraz korzystać z oferowanej w ośrodku rehabilitacji, mającej na celu polepszenie stanu zdrowia.

Rekrutacja do projektu upływa z końcem marca bieżącego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22)50 55 600 oraz 882 789 258

OGŁOSZENIE
Skip to content