Piknik Rodzinny – Kuńkowce 2013

W dniu 25 maja 2013 r. odbył się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej i odbyła się na terenie Wioski Fantasy w Kuńkowcach. W całodziennej imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi oraz zaproszeni goście w osobach:. P. Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Biura P. Piotra Tomańskiego P. Tomasz Wardęga, P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, P. Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, P. Władysław Maciupa Radny Powiatu Przemyskiego, P. Krystyna Meinhard Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, Ks. Sylwester Szwajca Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Prałkowcach oraz P. Elżbieta Ukraińska Sołtys wsi Kuńkowce. W imprezie plenerowej uczestniczyli również okoliczni mieszkańcy w tym przedstawiciele tut. Koła Gospodyń Wiejskich.

W trakcie imprezy zostały rozdane przez zaproszonych gości ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe dla dzieci uczestniczących w ogłoszonym na tę okoliczność konkursie plastycznym pn. „Jeden dzień z życia mojej rodziny”. Zabawy i gry plenerowe poprowadzili członkowie Stowarzyszenia oraz harcerze z Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej.

Wszystkich uczestników pikniku poczęstowano gorącym daniem przygotowanym dzięki hojności sponsorów oraz zaangażowaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuńkowcach. Ponadto można było degustować grillowane wędliny, ciasta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pikniku. Szczególne podziękowania składamy sponsorom nagród, produktów żywnościowych oraz Komendzie Hufca Ziemi Przemyskiej za udział harcerzy w imprezie.

Piknik Rodzinny – Kuńkowce 2013
Skip to content