OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o kontynuowaniu przez Powiat programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 8 grudnia 2023r. podjęła Uchwałę Nr 26/2023 która wprowadziła następujące zmiany:

  • program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;
  • poszerzona została grupa beneficjentów, którzy nie są absolwentami ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • o dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

Od dnia 01 marca w życie wejdą zmiany dotyczące wydłużenia okresu udzielania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania do 60 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Realizatorem obu programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Treść programu została opublikowana na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu- Programy i zadania PFRON- Programy realizowane obecnie.

OGŁOSZENIE
Skip to content