Misja

„Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”

INFORMACJA! Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Przemyskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerami telefonów 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 107 •
Pomoc dla Ukrainy!

Informacja o udzielanej pomocy

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby opuszczające jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego o możliwości skorzystania z pomocy instytucji oraz organizacji pozarządowych n/w: 1. „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, www.przemysl.caritas.pl,e-mail: przemysl@caritas.pl, tel. 16 676-90-60, faks 16 676-90-61. 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Przemyślu, ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl, e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl, tel. 16 677-07-62, faks 16 677-07-60. 3. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, ul. J. Styki 24, 35-006 Rzeszów, www.bratalbert.rzeszow.pl, e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl, tel. 17 852-15-71, 721-530-800. 4. Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów, www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl, tel. 17 859-03-29. 5. Centrum Wspólnotowe Emaus-Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406b, 38-120 Czudec, e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl, tel. 510-114-379. 6. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce, www.myczkowce.org.pl, e-mail: myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl, tel. kom. 605 106 755. 7. Stowarzyszenie Zupełne Dobro, ul. Szopena 59, 35-051 Rzeszów, e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl, www.zupelnedobro.pl, tel. 734-156-953. 8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy – Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica, www.tpba.debica.net, www.debica.bratalbert.org.pl, tel. 14 670-44-71. 9. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836-21-51, e-mail. towswbrataalberta@wp.pl. 10. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław, e-mail: schronisko2011@interia.pl, tel. 16 621-35-76. 11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, www.cwop.krosno.pl, tel. 13 436-83-90. 12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut, e-mail: lancut@tpba.pl, tel. 17 225-28-68. 13. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, e-mail: mielec@tpba.pl. tel. 17 586-22-52. 14. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Sanockie, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, e-mail: sanok@tpba.org.pl, www.sanok.bratalbert.org.pl, tel. 13 464-57-45. 15. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: stalowawola@tpba.pl, tel. 15 844-19-48. 16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, e-mail rzeszow@idn.org.pl, tel. 17 742-17-63, tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego

W dniu 18 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Opłatek zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci” zrzeszające rodziny zastępcze z terenu Powiatu Przemyskiego przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

W imprezie uczestniczyli znamienici goście: P. Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, P. Tomasz Wardęga Dyrektor Biura Poselskiego P. Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP, P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Ks. Artur Joniec Dyrektor „Caritas”. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z grupy teatralnej „Supełek” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie prowadzonej przez P. Bogumiłę Zwolińską oraz występ młodzieży z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu. Uczestniczące w imprezie dzieci i młodzież – wychowankowie rodzin zastępczych, zostały obdarowane przez Św. Mikołaja prezentami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy.

Piknik Rodzinny – Kuńkowce 2013

W dniu 25 maja 2013 r. odbył się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej i odbyła się na terenie Wioski Fantasy w Kuńkowcach. W całodziennej imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi oraz zaproszeni goście w osobach:. P. Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Biura P. Piotra Tomańskiego P. Tomasz Wardęga, P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, P. Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, P. Władysław Maciupa Radny Powiatu Przemyskiego, P. Krystyna Meinhard Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, Ks. Sylwester Szwajca Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Prałkowcach oraz P. Elżbieta Ukraińska Sołtys wsi Kuńkowce. W imprezie plenerowej uczestniczyli również okoliczni mieszkańcy w tym przedstawiciele tut. Koła Gospodyń Wiejskich.

W trakcie imprezy zostały rozdane przez zaproszonych gości ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe dla dzieci uczestniczących w ogłoszonym na tę okoliczność konkursie plastycznym pn. „Jeden dzień z życia mojej rodziny”. Zabawy i gry plenerowe poprowadzili członkowie Stowarzyszenia oraz harcerze z Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej.

Wszystkich uczestników pikniku poczęstowano gorącym daniem przygotowanym dzięki hojności sponsorów oraz zaangażowaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuńkowcach. Ponadto można było degustować grillowane wędliny, ciasta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pikniku. Szczególne podziękowania składamy sponsorom nagród, produktów żywnościowych oraz Komendzie Hufca Ziemi Przemyskiej za udział harcerzy w imprezie.

Fundacja TZMO SA Razem Zmieniamy Świat zainicjowała projekt „Damy radę”

Uprzejmie informujemy, że Fundacja TZMO SA Razem Zmieniamy Świat zainicjowała projekt „Damy radę”. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń. W ramach projektu powstał m.in. bezpłatny poradnik „Damy Radę”, który gromadzi najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad przewlekle chorym w domu. Uzupełnieniem wskazówek zawartych w Poradniku jest strona internetowa www.damy-rade.info. Istnieje również możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów dla osób, które chciałyby pogłębić swoja wiedzę.

Poradnik można pobrać lub zamówić na stronie www.damy-rade.info.

Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego

W dniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współudziale licznych sponsorów oraz rodzin zastępczych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Przemyski P. Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski P. Marek Kudła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego P. Ryszard Adamski. Spotkanie prowadziła P. Jolanta Jabłońska Dyrektor PCPR. Na wstępie zabrał głos Starosta Przemyski, który podziękował wszystkim rodzinom zastępczym za trud wnoszony w opiekę i wychowanie dzieci, za codzienną troskę w zapewnieniu odpowiednich warunków dla ich właściwego rozwoju. Poinformował również, że na terenie naszego Powiatu przebywa 97–ro dzieci w 62 rodzinach zastępczych. Podkreślił jak istotne znaczenie w przypadku dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo ma piecza zastępcza, zarówno rodzinna jak i instytucjonalna. Uroczystość uświetniły występy dzieci i młodzieży z Grupy Teatralnej „Supełek” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie prowadzonej przez P. Bogumiłę Zwolińską oraz młodzieży z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu wraz z Ks. Sylwestrem Szwajca Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moja Rodzina” w Prałkowcach. Uśmiech na buziach dzieci wywołały wręczane prezenty przez Mikołaje, w role których wcieliły się pracownice PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu składa gorące podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym przedsięwzięcie – spotkanie opłatkowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego było możliwe do zrealizowania.

Szczególnie dziękujemy:

1. P. Kazimierzowi Stec Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
2. P. Tomaszowi Wikiera właścicielowi Hurtowni ANMA w Przemyślu
3. P. Małgorzacie Uryć współwłaścicielowi Hurtowni POLI – PAP w Przemyślu
4. Firmie GREINPLAST PLUS w Przemyślu
5. P. Grzegorzowi Musz Dyrektorowi Marketu MRÓWKA
6. Pracownikom Biura Rachunkowego ADF w Przemyślu
7. P. Krzysztofowi Gala Dyrektorowi Produkcji REM II
8. P. Mariuszowi Bodzioch Właścicielowi Firmy INFORES
9. P. Elżbiecie Szuban
10. P. Urszuli Tomaszewskiej właścicielowi Kwiaciarni PORANNA ROSA oraz Starostwu Powiatowemu w Przemyślu.

Szczęście dzieci naszym szczęściem

D z i ę k u j e m y

Skip to content